Phó Chủ tịch Nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 của tỉnh này diễn ra sáng 3.10. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 của tỉnh này diễn ra sáng 3.10. Ảnh: TT.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 của tỉnh này diễn ra sáng 3.10. Ảnh: TT.
Lên top