Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho trẻ em vùng biển Quảng Trị