Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định