Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ: Tránh lợi dụng giáng chức để né cách chức

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Lên top