Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội Bùi Sỹ Lợi: Nếu còn thuốc trừ sâu trong lòng đất, yêu cầu Nicotex Thanh Thái khai đào

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ TNMT cần vào cuộc xử lý dứt điểm. Ảnh: Q.D
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ TNMT cần vào cuộc xử lý dứt điểm. Ảnh: Q.D
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ TNMT cần vào cuộc xử lý dứt điểm. Ảnh: Q.D
Lên top