Phó Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban: Có lúc rất khó bố trí cán bộ tại địa phương

Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hiệp Lê.
Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hiệp Lê.
Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hiệp Lê.
Lên top