Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh làm Chủ tịch huyện Thạch Hà

Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Khắc Mai.
Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Khắc Mai.
Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Khắc Mai.
Lên top