Philippines đánh giá cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP.
Lên top