Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tiếp thu cầu thị, định hướng chiến lược

Theo các ĐBQH, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có phiên trả lời chất vấn thành công, tiếp thu cầu thị và đưa ra được định hướng chiến lược.
Theo các ĐBQH, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có phiên trả lời chất vấn thành công, tiếp thu cầu thị và đưa ra được định hướng chiến lược.
Theo các ĐBQH, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có phiên trả lời chất vấn thành công, tiếp thu cầu thị và đưa ra được định hướng chiến lược.
Lên top