Phiên họp thứ 47 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào 10.8

Phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top