Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top