Phiên họp thứ 2 Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 bàn nhiều chủ đề quan trọng

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nghe và bàn thảo về các vấn đề tiêu biểu của kinh tế, tài chính. Ảnh: BTC
Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nghe và bàn thảo về các vấn đề tiêu biểu của kinh tế, tài chính. Ảnh: BTC
Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nghe và bàn thảo về các vấn đề tiêu biểu của kinh tế, tài chính. Ảnh: BTC
Lên top