Phiên họp Hội đồng Bảo an do Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tạo được tiếng vang lớn

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an ngày 19.4. Ảnh: BNG
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an ngày 19.4. Ảnh: BNG
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an ngày 19.4. Ảnh: BNG
Lên top