Phiên “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” tại Thường vụ Quốc hội: Không còn câu chuyện trả lời vòng vo

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: A.C
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: A.C
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: A.C
Lên top