Phiên 58 Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top