Phê duyệt phương án tiêu hủy lô cá nục đông lạnh nhiễm Phenol ở Quảng Trị