Phê duyệt kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer

Sử dụng 2.652.537 triệu đồng từ nguồn Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh LDO
Sử dụng 2.652.537 triệu đồng từ nguồn Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh LDO
Sử dụng 2.652.537 triệu đồng từ nguồn Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh LDO
Lên top