Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Tổng cục Hải quan. Ảnh minh hoạ: Tổng Cục Hải quan
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Tổng cục Hải quan. Ảnh minh hoạ: Tổng Cục Hải quan
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Tổng cục Hải quan. Ảnh minh hoạ: Tổng Cục Hải quan
Lên top