Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)