Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản (thứ 2, từ phải sang). Ảnh: haiduong.gov.vn
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản (thứ 2, từ phải sang). Ảnh: haiduong.gov.vn
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản (thứ 2, từ phải sang). Ảnh: haiduong.gov.vn
Lên top