Phê chuẩn ông Trần Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Anh Tuấn (giữa) giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP
Ông Trần Anh Tuấn (giữa) giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP
Ông Trần Anh Tuấn (giữa) giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP
Lên top