Phê chuẩn ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng ông Phan Văn Đăng (người cầm hoa) được HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa X) bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đình Châu
Ông Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng ông Phan Văn Đăng (người cầm hoa) được HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa X) bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đình Châu
Ông Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng ông Phan Văn Đăng (người cầm hoa) được HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa X) bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đình Châu
Lên top