Phê chuẩn ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân.
Lên top