Phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Lên top