Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, Bình Định

Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Huỳnh
Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Huỳnh
Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hải Huỳnh
Lên top