Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, Cà Mau và 12 tỉnh

Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Lên top