Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh Quochoi.vn
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh Quochoi.vn
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh Quochoi.vn
Lên top