Phê chuẩn danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: Quốc hội
Các Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: Quốc hội
Các Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: Quốc hội
Lên top