Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và 8 tỉnh khác

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Bạch Cúc
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Bạch Cúc
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Bạch Cúc
Lên top