Phê bình huyện Thuỷ Nguyên buông lỏng quản lý trật tự xây dựng