Phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng vừa có chỉ đạo về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.. Ảnh: Võ Thạnh
Thủ tướng vừa có chỉ đạo về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.. Ảnh: Võ Thạnh
Thủ tướng vừa có chỉ đạo về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.. Ảnh: Võ Thạnh
Lên top