Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tạo động lực, cơ hội để bứt phá

Lao động có tay nghề làm việc trong dây chuyền hiện đại. Ảnh: VGP
Lao động có tay nghề làm việc trong dây chuyền hiện đại. Ảnh: VGP
Lao động có tay nghề làm việc trong dây chuyền hiện đại. Ảnh: VGP
Lên top