Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân tài

Đại biểu Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Thu
Đại biểu Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Thu
Đại biểu Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Thu
Lên top