Phát triển kinh tế: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam đã vượt mốc 500 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam đã vượt mốc 500 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam đã vượt mốc 500 tỉ USD.
Lên top