Phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội để không ai bị bỏ lại

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV.
TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV.
TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Giám đốc Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV.
Lên top