Phát triển hệ thống cảng biển và logistics ngang tầm khu vực vào năm 2030

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Là cảng nước sâu nhưng mà giao thông không được giải quyết thì không cách nào phát triển xứng tầm khu vực, quốc tế. Ảnh: Quang Hiếu/Baochinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Là cảng nước sâu nhưng mà giao thông không được giải quyết thì không cách nào phát triển xứng tầm khu vực, quốc tế. Ảnh: Quang Hiếu/Baochinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Là cảng nước sâu nhưng mà giao thông không được giải quyết thì không cách nào phát triển xứng tầm khu vực, quốc tế. Ảnh: Quang Hiếu/Baochinhphu.vn
Lên top