Phát triển đặc khu: Kỳ vọng “đầu tàu” kinh tế, thu hút lao động chất lượng cao

Trung tâm kinh tế của Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Zing
Trung tâm kinh tế của Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Zing
Trung tâm kinh tế của Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: Zing