Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác bầu cử

Ông Lò Văn Ngọc đến từng nhà để tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Ảnh: VTC
Ông Lò Văn Ngọc đến từng nhà để tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Ảnh: VTC
Ông Lò Văn Ngọc đến từng nhà để tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Ảnh: VTC
Lên top