Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh Báo Hoà Bình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh Báo Hoà Bình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh Báo Hoà Bình
Lên top