PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị. Ảnh: Đại biểu Nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị. Ảnh: Đại biểu Nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị. Ảnh: Đại biểu Nhân dân
Lên top