Phát huy truyền thống các thế hệ phụ nữ trên quê hương “Hai giỏi”

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Quảng Bình: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Ảnh: H.L
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Quảng Bình: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Ảnh: H.L
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Quảng Bình: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Ảnh: H.L
Lên top