tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng: Phát huy trí tuệ, trách nhiệm xây dựng văn kiện, tránh qua loa, hình thức

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm xây dựng văn kiện, tránh qua loa, hình thức

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: MT
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: MT
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: MT
Lên top