Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức

GS.TS Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh T.Vương
GS.TS Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh T.Vương
GS.TS Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh T.Vương
Lên top