Phát huy tối đa sức mạnh nội lực dân tộc, thu hút đầu tư nước ngoài

GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: P.Đ
GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: P.Đ
GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: P.Đ
Lên top