Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong lao động, sản xuất

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Phạm Đông
PGS.TS Phạm Xuân Mỹ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Phạm Đông
PGS.TS Phạm Xuân Mỹ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Phạm Đông
Lên top