Phát huy nhân tố tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh
Lên top