Phát hoảng với cậu bé 3 tuổi đã biết đọc báo Lao Động, hát karaoke