Phát hiện nam thanh niên nghi giết hại trăn quý hiếm ở Sơn Trà