Phát hiện mảnh kim loại nặng gần 2 tấn nghi của máy bay quân sự