Phát hiện khách Trung Quốc trộm 400 triệu trên chuyến bay Sài Gòn - Đà Nẵng